Meny
 

Åpningstider

Besøk hjemmeside for å se hva de tilbyr

Kontakt

55 09 69 29 Send e-post

Etasjeplan

1. etg.

 

 

 

 

Vi kan hjelpe til med å formidle kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

 

Du kan ta kontakt med frivilligsentralen om du vil bli ein frivillig hjelper eller om du vet om noen som trenger hjelp.

 

Du jobber gratis, men får utgiftene dine dekket.

 

Arbeidsoppgavene dine kan for eksempel være:

 -Besøksvenn, telefonkontakt o.l.

-Følgehjelp på handleturer og tilstellinger, til lege, gravplass o.l.

-Innsats i ulike grupper saman med andre frivillige

-(hjelp til) utvikling av egne prosjektideer

Butikkategori: